WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Wmo verwijsindex Wmo  voor burgers en verwijzers

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal Leudal heeft voor u alle basisinformatie m.b.t. de Wmo op een rijtje gezet in de Wmo verwijsindex. Ook handig voor huisartsen of andere verwijzers.

Klik hier voor het uitprinten van deze checklist.

Wij hopen de burgers van Leudal hiermee van dienst te zijn.

 

Voorzieningen en diensten die vallen onder de Wmo:

 • Hulp in de huishouding*
 • Woonvoorzieningen
 • Rolstoel of andere verplaatsmiddelen
 • Vervoersvoorzieningen
 • Gehandicaptenparkeerkaart en –parkeerplaats

Deze hulp/voorzieningen kunt u aanvragen via het Wmo-loket
(via het algemene nummer gemeente)

 • Welzijnswerk (zoals ondersteuning clubs, wijkcentra, dorpshuizen)
 • Centrum Jeugd en Gezin
 • Ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers
 • Verslavingszorg (sommige delen)
 • Vrouwenopvang
 • Maatschappelijke opvang
 • Openbare geestelijke gezondheidszorg
 • Bestrijding huiselijk geweld

 

* U hebt niet altijd of zelfs geen recht op hulp als u een partner en/of kinderen heeft.
Het werk valt dan (volgens de wet) onder de gebruikelijke zorg en uw partner/kinderen
moeten die hulp dan aan u geven. Soms kunt u dan wel tijdelijk hulp krijgen:
- tijdens zoeken andere oplossing;
- als partner taken nog moet leren en
- bij overbelasting van de mantelzorger.

Vaak moet men een eigen bijdrage betalen. Op www.hetcak.nl kunt
u uw eigen bijdrage berekenen en met vragen hierover terecht

Als uw aanvraag spoed betreft en de procedure te lang duurt voor u,
kunt u via de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.
           

Voorzieningen en diensten die niet onder de Wmo vallen:
Individuele aanvragen voor:

 • Verzorging (b.v. wassen en aankleden)
 • Verpleging