WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Adviesraad Sociaal Domein Leudal

Doel van de Adviesraad Sociaal Domein Leudal

 De Adviesraad Sociaal Domein Leudal heeft als doel er voor te zorgen dat belanghebbenden bij de Wmo optimaal betrokken worden én op basis van de wet inspraak hebben bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk Wmo-beleid.

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal tracht haar doelstelling te realiseren door:

* Het gevraagd en ongevraagd adviseren van:
   • de gemeenteraad;
   • de raadcommissies;
   • het college;
   • en instellingen,
van de gemeente Leudal bij de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid.

 * Het functioneren als erkend overlegpartner, vertegenwoordiger en belangenbehartiger van organisaties van Wmo-belanghebbenden in de gemeente Leudal in contacten met overheden en instellingen.  

* Het actief betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en inspraak op het gebied van de Wmo;

 * Het onderzoeken en bevorderen van mogelijkheden tot verbetering van de zelfredzaamheid en de positie van Wmo-belanghebbenden in de gemeente Leudal.

 * Het bevorderen van betrokkenheid en inzet van de Wmo-belanghebbenden bij de gemeenschap.