WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

 • Inhoudsopgave
 • het onderzoek
 • bijlage 1: vragenlijst
 • bijlage 2, De cijfers
 • bijlage 3, De resultaten van Vervoer
 • bijlage 4: open opmerkingen

De toegankelijkheid van de gemeente Leudal voor mensen met een beperking.

 

Indien u het onderzoeksrapport wilt printen of in een andere vorm wenst te lezen klik dan op het SGL-logo:sgl logo

phoca_thumb_l_benseys_com_ingang.jpg
qq

Inhoudsopgave
   

Het onderzoek zie tab 'onderzoek'
De doelgroep    zie tab 'onderzoek'
De vragen   zie tab 'onderzoek'
De cijfers   zie tab 'onderzoek'
De resultaten    zie tab 'onderzoek'
Conclusies     zie tab 'onderzoek'
Nawoord  zie tab 'onderzoek'
   
De vragenlijst   Bijlage 1
De cijfers Bijlage 2
De resultaten van Vervoer  Bijlage 3
De open opmerkingen per dorp uitgesplitst   Bijlage 4

                                                              
                                                                  

 

 

Het onderzoek
Het onderzoek naar de toegankelijkheid van de gemeente Leudal is uitgevoerd door de Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal, op initiatief van wethouder Janssen. Men wilde graag weten waar eventuele knelpunten in de openbare ruimte zitten voor mensen met een beperking en zo kwam de vraag of Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal als belangenbehartiger voor mensen met een beperking daar onderzoek naar kon doen.
Wij wilden het onderzoek graag veel breder opzetten, niet alleen de openbare ruimte, maar ook andere aspecten van het leven erbij betrekken. Zo kwamen o.a. de vragen met betrekking tot vervoer, voorzieningen, winkels, horeca en sportaccommodaties erbij, omdat tenslotte ieder burger mee wil doen in de samenleving. De vraag bleef hetzelfde, waar zitten de knelpunten, waar lopen mensen met een beperking tegenaan?
Van de gemeente kwam de medewerking om, voor ons anoniem, de vragenlijsten naar alle WMO-gebruikers (mensen die gebruik maken van de regelingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de gemeente Leudal te sturen. In verband met de privacywetgeving mochten we dat niet zelf doen, maar met een omweg was het dus toch mogelijk om alle WMO-gebruikers te benaderen. Hiervoor dank.

 

De doelgroep

Landelijk gezien is 15% van alle inwoners van Nederland chronisch ziek of gehandicapt . In de gemeente Leudal (36.448 inwoners per 1-1-2012 ) zou het om 5467 mensen gaan, maar het aantal WMO-gebruikers in Leudal is veel lager. In Leudal waren op 5-7-2012 in totaal 2596 WMO-gebruikers, dat is 7% van alle inwoners.
De vragenlijst is in augustus 2012 verstuurd naar al deze mensen en hiervan hebben 633 mensen hun vragenlijst ingevuld en retour gestuurd, dit is ruim 24%.

 

De vragen

De vragenlijst bestond uit meerkeuze vragen, verdeeld over de categorieën Vervoer, Openbare ruimte, Voorzieningen (o.a. huisarts, tandarts, apotheek), Winkelen/Boodschappen doen, Diversen (met o.a. horeca en sportmogelijkheden) en Hulphond, met de mogelijkheid om toelichting te geven, opmerkingen te maken, problemen te uiten, of complimenten te maken.
De vragenlijst is speciaal voor slechtzienden in een voor hen goed leesbaar lettertype gezet (Verdana) in een behoorlijke lettergrootte.
Men had de mogelijkheid om de vragenlijst anoniem in te vullen. Om de gegevens te kunnen interpreteren, is o.a. naar het geslacht, de leeftijdscategorie en het dorp waar men woont gevraagd.

De vragenlijst staat in bijlage 1.

 

 

 

De cijfers

 • Aantal inwoners Leudal             36.448
 • Aantal verzonden lijsten             2596
 • Retour ontvangen                      633 (24%)              Man 35%   Vrouw 65%

 

De leeftijd van de respondenten:

 • 0 – 60 jaar             12%
 • 61- 80 jaar             49%
 • >80 jaar                38%  

67% van de respondenten gebruikt een of meer hulpmiddelen en 32% van de respondenten gebruikt (nog) geen hulpmiddelen. In deze laatste groep zitten opvallend veel 80-plussers.

De verdeling van de respondenten over de gemeente is goed te noemen. Als je kijkt naar het percentage inwoners per dorp dat heeft gereageerd dan hebben Heythuysen en Haelen een (behoorlijk) hoger percentage dan gemiddeld retour gestuurde vragenlijsten en Haler en Kelpen-Oler een beduidend lager percentage dan gemiddeld retour gestuurde vragenlijsten.

De absolute aantallen respondenten per dorp staan in de grafiek hieronder.

De uitgebreide cijfers staan in bijlage 2.

 

De resultaten

In de categorie Vervoer zijn er 121 open opmerkingen gemaakt. Deze opmerkingen hebben betrekking op:
           

 • Taxi te laat / te lange wachttijden                                                25
 • Te weinig zones (per rit en totaal)                                                11
 • Bejegening negatief (o.a. bot, nors, onvriendelijk)                       10
 • Gebrek aan hulp bij in- en uitstappen                                           9
 • Ver omrijden                                                                              7
 • Maakt (nog) geen gebruik van regiotaxi (soms wel een pas)        14
 • Diversen (o.a. Valys)                                                                  21
 • Veiligheid schoolvervoer                                                             1
 • Openbaar vervoer  (o.a. bushaltes, in- en uitstappen)                  23

De meerkeuzevragen zijn als volgt beantwoord:

 • Rijdt nog zelf auto                                40%
 • Maakt gebruik gratis OV                       39%
 • Maakt gebruik Regiotaxi                      53%
 • Tevredenheid regiotaxi:                                
         • Veiligheid                   87%
         • Ophaaltijden               72%
         • Reisafstand                80%
         • Bejegening                 89%
         • Hulp chauffeur            90%

 

De uitgebreide opmerkingen resultaten voor Vervoer staan in bijlage 3.

 

In de categorie Openbare ruimte zijn verreweg de meeste opmerkingen gemaakt over de kwaliteit en de inrichting van trottoirs in vrijwel alle dorpen.
Veel trottoirs worden als slecht ervaren door slechte, ongelijke, of losliggende bestrating, soms sinds de aanleg glasvezel, bestrating die beschadigd, overwoekerd, of glad wordt door boomwortels, of (achterstallig onderhoud van) de aangrenzende groenvoorziening.
Ook worden veel problemen ervaren met de diepe goten, te hoge drempels, of obstakels die in de weg staan (o.a. geparkeerde auto’s, fietsen, reclameborden, koopwaar, bomen en lantaarnpalen). Mensen gaan op de weglopen, wat gevaarlijke en enge situaties oplevert.
Slechtzienden geven aan dat veel obstakels (o.a. palen en paaltjes en kettingen daartussen en opstapjes op verschillende plaatsen) voor hen slecht zichtbaar zijn door gebrek aan kleurcontrast.
Meerdere fietspaden worden slecht bevonden door o.a. boomwortels, m.n. het fietspad tussen Neer en Haelen.
Invalidenparkeerplaatsen worden in veel dorpen gemist, er zijn er te weinig, of te ver van de voorzieningen af. (Niet elke invalidenparkeerplaats is bruikbaar voor de doelgroep, omdat ze niet overal extra breed zijn, opm. SGL).
Tot slot wordt in meerdere dorpen aangegeven dat er in de winter problemen zijn met de gladheidbestrijding. Op trottoirs wordt niet gestrooid/geveegd en sommige straten waar senioren wonen ook niet (Heythuysen, Hunsel, Ittervoort, Neer en Neeritter).

De belangrijkste resultaten van de meerkeuzevragen zijn:

 • Men kan zich nog zelfstandig verplaatsen                                               88%
 • Problemen trottoirs (losliggende tegels, of slecht begaanbaar)               50%
 • Problemen stoepranden (te diep, te hoog, te steil)                                 35%

 

In de categorie Voorzieningen zijn er opvallend veel opmerking gemaakt over de slechte toegankelijkheid van belangrijke voorzieningen, zoals de huisarts, de apotheek en de tandarts. Zware deurdrangers, steile hellingen, of helemaal geen helling, alleen maar trappen, te hoge drempels en regelmatig geen goede wachtruimte voor mensen met een hulpmiddel, zijn het vaakst gemeld. Ook zijn deze voorzieningen vaak niet voorzien van een invalidentoilet.
Invalidenparkeerplaatsen worden gemist in de buurt van deze voorzieningen.
Ondanks dat deze voorziening niet als voorbeeld genoemd werd, duikt opvallend vaak de ingang van de bibliotheek in Haelen op. Deze wordt als erg ontoegankelijk ervaren.
Voor slechtzienden zijn glazen deuren een probleem, omdat deze slecht zichtbaar zijn en niet altijd duidelijk is of een deur open of dicht is.
Bij voorzieningen wordt ook in meerdere dorpen opgemerkt dat het ontbreken van een pinautomaat lastig is (Buggenum, Heibloem, Hunsel en Nunhem) en als er wel een pinautomaat is, dat deze niet altijd goed bereikbaar (steile helling, of trap, of te ver weg), of bruikbaar (zonlicht) is (Baexem, Grathem, Heythuysen, Horn, Ittervoort, Neeritter en Roggel).

De resultaten van de meerkeuzevragen:

 • Zijn voorzieningen toegankelijk                                                   70 %
 • Goede wachtruimtes voor mensen met een hulpmiddel                52 %
 • Invalidentoilet                                                                             28 %
 • Afspraakbalie laag genoeg                                                           60 %

 

In de categorie Boodschappen doen/winkelen zijn heel veel opmerkingen gemaakt over de toegankelijkheid en de doorgankelijkheid van winkels.
Toegankelijkheid zegt iets over het binnen kunnen komen. Mensen hebben hier last van drempels, maar vaker nog van geparkeerde fietsen en uitgestalde reclameborden en koopwaar buiten de winkel voor de deur.
De doorgankelijkheid zegt iets over de ruimte om je te kunnen verplaatsen in een winkel, door de gangpaden en bij de kassa. Mensen hebben hier last van uitgestalde producten in de gangen in de winkels, te smalle gangen en te vol gebouwde kassa’s met manden en korven met koopwaar.
Alle filialen van het Kruidvat worden genoemd, maar ook veel andere winkels, o.a. in de Dorpstraat in Heythuysen en diverse supermarkten worden regelmatig genoemd.
Betaalautomaten in winkels zitten vaak vast aan de te hoge balie voor mensen in een rolstoel/scootmobiel.
Mensen zouden graag meer (invaliden)toiletten in winkels hebben, m.n. in de supermarkten en grotere winkels.

De resultaten van de meerkeuzevragen:

 • Doet nog zelfstandig de boodschappen                               72%
 • Winkels zijn toegankelijk                                                             66%
 • Winkels zijn doorgankelijk                                                           76%
 • Betaalautomaat in winkels zijn bruikbaar (o.a. goede hoogte)      67%  
 • Bereikbare pinautomaat in woonomgeving                                   67%

 

 

 

 

In de categorie Diversen zijn behoorlijk wat opmerkingen gemaakt over de toegankelijkheid van horecagelegenheden en (het gebrek aan) invalidentoiletten in de horeca en in winkels. Alleen in ‘gemeenschapshuizen’ zijn meestal wel invalidentoiletten.
Aangepast sporten zou men heel graag willen, maar dit is in de gemeente Leudal nauwelijks mogelijk voor mensen met een fysieke, of visuele beperking.

De belangrijkste resultaten van de meerkeuzevragen:

 • Gebruik Horeca (o.a. café, restaurant, gemeenschapshuis)                    42%
 • Horecagelegenheden zijn toegankelijk                                                   61%
 • Men doet aan aangepast sporten                                                           13%

 

Er zijn maar vier mensen die hebben aangegeven een hulphond te gebruiken.

De uitgebreide resultaten staan in bijlage 4.

 

Conclusies

Waarschijnlijk kunnen we er vanuit gaan dat niet alle chronisch zieken en gehandicapten WMO-hulp van de gemeente nodig hebben, maar dat veel mensen nog zelfredzaam zijn, eventueel met hulp van hun omgeving. Er is geen indicatie voor een veel lager percentage chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Leudal, maar in plaats van 15% WMO-gebruikers, heeft Leudal maar 7% WMO-gebruikers.

Vervoer

 • De mensen die gebruik maken van de regiotaxi zijn hier behoorlijk tevreden over. Het minst tevreden is men over de ophaaltijden en de reisafstand (aantal zones per rit en per jaar).
 • De bus blijft als handicap hebben dat mensen met een hulpmiddel slecht kunnen in- en uitstappen en een (aangepaste) bushalte te ver weg is.
 • Veel mensen weten niet van het bestaan van een regiotaxipas af, waarmee men gratis van het openbaar vervoer gebruik kan maken.
 • Veel mensen hebben wel al een regiotaxipas in huis, of aangevraagd, maar maken er nog geen gebruik van, zolang de partner, of mantelzorger nog auto rijdt, of hebben de pas voor het geval er niemand beschikbaar is om te rijden.

Openbare ruimte

 • Heel veel trottoirs in de gemeente Leudal worden als slecht ervaren, om meerdere redenen. 50% van de respondenten geeft bij de meerkeuze vragen aan problemen te ondervinden van slechte trottoirs. Een schouw van de genoemde straten, lijkt geen overbodige luxe, gezien het aantal meldingen.
 • Trottoirs die geblokkeerd worden door auto’s, fietsen, reclameborden en uitgestalde koopwaar, vormen een behoorlijk probleem voor mensen die gebruik maken van een hulpmiddel. Doordat de doorgang wordt belemmerd, moeten zij op de weg gaan lopen, waardoor gevaarlijke en enge situaties ontstaan.
 • Het (gebrek aan) onderhoud aan de groenvoorziening wordt als een andere belangrijke oorzaak van kwalitatief slechte trottoirs genoemd.
 • Onder andere het fietspad tussen Neer en Haelen wordt door bewoners van meerdere dorpen als slecht bestempeld door boomwortels die de bestrating omhoog duwen, te hobbelig voor scootmobielen.
 • Veel obstakels die door de gemeente geplaatst worden, zijn slecht zichtbaar voor slechtzienden, omdat alles grijs is, te weinig kleurcontrast.
 • Mensen missen invalidenparkeerplaatsen op strategische plaatsen.
 • Mensen hebben problemen met het niveau van de gladheidbestrijding in de gemeente.

Voorzieningen

 • Belangrijke voorzieningen die eigenlijk voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn, zoals huisarts, apotheek, tandarts, zijn regelmatig niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Bij de meerkeuzevragen heeft 70% aangegeven dat deze voorzieningen toegankelijk zijn.
 • De helft van de respondenten geeft bij de meerkeuzevragen aan dat de wachtruimtes bij voorzieningen zoals huisarts, apotheek en tandarts niet ruim voldoende zijn voor mensen met een hulpmiddel.
 • Weinig voorzieningen zijn voorzien van een invalidentoilet.
 • Er worden invalidenparkeerplaatsen gemist in de buurt van deze voorzieningen.
 • Andere voorzieningen, zoals de bibliotheek Haelen, banken en pinautomaten zijn niet altijd toegankelijk, of bruikbaar voor iedereen (Baexem, Grathem, Heythuysen, Horn, Ittervoort, Neeritter en Roggel).
 • Een pinautomaat wordt gemist in Buggenum, Heibloem, Hunsel en Nunhem.
 • Glazen deuren zijn lastig voor slechtzienden, zeker als deze niet vanzelf open gaan.

Boodschappen doen/winkelen

 • De toegankelijkheid van veel winkels laat te wensen over. Bij veel winkels wordt de ingang geblokkeerd door geparkeerde fietsen, reclameborden, uitgestalde koopwaar, waardoor mensen met een hulpmiddel niet binnen kunnen komen. Soms hebben mensen last van drempels.
 • De doorgankelijkheid van veel winkels laat veel te wensen over. Met name winkels van landelijke ketens en supermarkten scoren slecht bij mensen met een beperking. Deels door de inrichting van de winkel (schappen te dicht op elkaar, ingang te smal), deels door de presentatie van de koopwaar (manden en korven blokkeren de doorgang).
 • Betaalautomaten zitten vaak vast aan de te hoge balie voor mensen in een rolstoel/scootmobiel.
 • Mensen zouden graag meer (invaliden)toiletten in winkels hebben, m.n. in de supermarkten en grotere winkels.

Diversen

 • Men heeft problemen met de toegankelijkheid van horecagelegenheden.
 • Men mist invalidentoiletten in horecagelegenheden. Bijna nergens te vinden in de hele gemeente (gemeenschapshuizen zijn meestal wel voorzien).
 • Men zou graag aangepast willen sporten. Voor mensen met en fysieke, of visuele beperking is in de gemeente Leudal nauwelijks mogelijk.
 • Mensen met een hulphond geven niet aan problemen te ondervinden om ergens binnen te komen.

 

Nawoord

Er staan in de uitwerking per dorp nog veel meer opmerkingen die in het verslag niet opgenomen zijn. Wij hebben gemeend een selectie van de vaakst gemelde opmerkingen te maken, zonder daarmee een waardeoordeel te uiten over de meer incidentele opmerkingen. Iedere gemaakte opmerking is belangrijk, omdat het meestal een knelpunt betreft voor de betreffende persoon om te kunnen leven, zoals een persoon zonder beperking kan leven. Iedere persoon wil meedoen in onze samenleving, ook de respondenten die de moeite hebben genomen om aan ons te laten weten waar hun knelpunten zitten om mee te kunnen doen en ook de mensen die om welke reden dan ook niet hebben kunnen, of willen reageren.
Er zijn ook meerdere complimenten over Leudal (o.a. voorzieningen en WMO-consulenten) binnengekomen. Koester daarom wat goed gaat en verbeter waar mogelijk!

 

Bijlage 1, De vragenlijst.

 

logo SGL, briefhoofd

 

Aan alle WMO-gebruikers

 

Haelen, 9 augustus 2012

 

Betreft: Inventarisatie knelpunten m.b.t. de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de (openbare) ruimte in de gemeente Leudal.

 

Beste WMO-gebruiker,

Op verzoek van de gemeente Leudal onderzoekt Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal de knelpunten m.b.t. de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de (openbare) ruimte in de gemeente voor mensen met een beperking. Waar zitten de problemen en zijn deze (makkelijk) op te lossen?  

Het gaat er hierbij om of u zelfstandig (eventueel gebruik makend van een hulpmiddel) op de plaats van uw bestemming kunt komen, of u in staat bent zelfstandig binnen te komen zonder lastige obstakels en of u de (openbare) ruimte, of het hulpmiddel (lift, hellingbaan, ringleiding) kunt gebruiken waarvoor het bedoeld is. Te smalle deuren, hoge drempels, een te steile hellingbaan, een gebouw met meerdere verdiepingen zonder lift, of een ontbrekende (natuurlijke) geleidelijn kunnen als een beperking ervaren worden in uw bewegingsvrijheid.

Om een inventarisatie te kunnen maken van eventuele knelpunten, maken wij graag gebruik van de ervaringsdeskundigen in de gemeente en daar hoort u ook bij als WMO-gebruiker. Wij willen dan ook vragen de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en naar ons terug te sturen.

In verband met de privacy-wetgeving in Nederland wordt de vragenlijst door de gemeente Leudal verstuurd, maar het onderzoek wordt gedaan door de Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal.

U kunt de vragenlijst anoniem terugsturen, maar wij willen u vragen om onderaan de lijst vrijwillig uw gegevens te noteren voor een verdere achterban raadpleging in de toekomst en om u de resultaten van het onderzoek te kunnen doen toekomen, als u dat wenst.
Mocht u te weinig schrijfruimte hebben voor aanvullende opmerkingen, tips, of suggesties, dan kunt u een losse bijlage toevoegen.

U kunt de vragenlijst terugsturen via de post:

Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal
Postbus 4019
6080 AA Haelen

 

U kunt de vragenlijst ook downloaden via de website van de WMO-adviesraad: www.wmoraadleudal.nl, digitaal invullen en dan mailen naar: gehandicaptenbelangenleudal@gmail.com

 

Wij zien uw reactie graag terug vóór 1 september 2012.

 

Wij hopen op uw medewerking om zo een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van de (openbare) ruimte in de gemeente Leudal voor mensen met een beperking.

Met vriendelijke groet,

Mevr. N. Ox-van der Weg
Voorzitster Stichting Gehandicaptenbelangen Leudal

 

 

Algemeen:

Onderstaande vragen zijn bedoeld voor de persoon aan wie deze vragenlijst gericht is, of zijn of haar begeleider/partner.

Ik ben:      O Man        O Vrouw
Ik ben:      O WMO-gebruiker        O begeleider/partner van een WMO-gebruiker
Leeftijd:     O 0 -20 jaar       O 21-40 jaar       O 41-60 jaar       O 61-80 jaar                    O 80 -plus
Ik maak buitenshuis gebruik van, of indien u een begeleider/partner bent, dan begeleid u een persoon die gebruik maakt van (meerdere antwoorden mogelijk):
O wandelstok      O rolstoel (handbewogen)     O een begeleider
O geleidestok      O elektrische rolstoel            O hulphond
O rollator            O scootmobiel                      O geen hulpmiddelen nodig 
O ik kom niet meer zelfstandig buiten                                                                                                                     

Ik woon in:

O Baexem          O Haelen            O Horn               O Neer
O Buggenum      O Haler              O Hunsel            O Neeritter
O Ell                   O Heibloem         O Ittervoort        O Nunhem
O Grathem         O Heythuysen     O Kelpen-Oler     O Roggel

Vervoer:

 • Rijdt u zelf auto?                                                                    O ja      O nee
 • Maakt u gebruik van het (gratis) openbaar vervoer?                         O ja  O nee

Indien u ‘nee’ heeft ingevuld, ga dan verder met vraag 6.

 • Is er een aangepaste bushalte op een voor u bereikbare

afstand van uw woning?                                                          O ja      O nee

 • Is de aangepaste bushalte voor u goed toegankelijk?               

(bruikbare hellingbaan, geleidetegels, geen palen in de weg)     O ja      O nee

 • Kunt u goed zonder hulp van andere mensen in en uit de bus  

komen met uw hulpmiddel?                                                     O ja      O nee

 • Maakt u gebruik van de regiotaxi?                                           O ja      O nee

Indien u ‘nee’ heeft ingevuld, ga dan verder met Openbare ruimte.

 • Bent u tevreden over de veiligheid van het reizen met de

regiotaxi (vastzetten van uw hulpmiddel in de taxi, het
in- en uitrijden)?                                                                    O ja      O nee

 • Bent u tevreden over de ophaaltijden van de regiotaxi (wordt

u binnen de afgesproken tijdmarge opgehaald)?                       O ja      O nee

 • Bent u tevreden over de mogelijke reisafstand die u met de

regiotaxi kunt afleggen (aantal zones)?                                    O ja      O nee

 • Bent u tevreden over de bejegening van het personeel

van de regiotaxi (zowel aan de telefoon, als in de taxi
zelf)?                                                                            O ja      O nee

 • Bent u tevreden over de behulpzaamheid van het

personeel van de regiotaxi (zowel aan de telefoon, als in
de taxi zelf)?                                                                  O ja      O nee

Openbare ruimte:

 • Kunt u zich in uw woonomgeving zelfstandig verplaatsen?         O ja      O nee
 • Ervaart u problemen met de trottoirs in uw woonomgeving?      O ja      O nee
 • Heeft u met uw hulpmiddel last bij sluizen op trottoirs om

fietsers tegen te houden?                                                        O ja      O nee

 • Heeft u last van paaltjes op fietspaden en voetpaden die

bedoeld zijn om auto’s tegen te houden?                                         O ja  O nee

 • Heeft u problemen met uw hulpmiddel bij het op of af rijden

 van trottoirs (te diepe goten,  te hoge drempels, of te steile
opritten)?                                                                              O ja      O nee

 • Heeft u veel last van loszittende stoeptegels, of slecht

begaanbare  trottoirs/fietspaden?                                           O ja      O nee

 • Ervaart u problemen in uw woonomgeving, indien u een

visuele beperking heeft?                                                          O ja O nee

Indien u bij bovenstaande onderwerpen (vervoer en openbare ruimte) aan heeft gegeven dat u last heeft van bepaalde zaken, zou u hier dan de locatie(s) en de aard  van de problemen willen aangeven?

Voorzieningen (o.a. huisarts, tandarts,fysiotherapeut, apotheek):

 • Zijn bovenstaande voorzieningen vrij toegankelijk voor u?

(lage drempel, (automatische) deur, bel op goede hoogte
en goed in het zicht)                                                              O ja      O nee

 • Hebben de voorzieningen een wachtruimte waar u met uw

hulpmiddel in kunt (ruim genoeg voor (elektrische) rolstoel
of rollator)?                                                                            O ja      O nee

 • Is er een invalidentoilet aanwezig?                                          O ja      O nee
 • Is de afspraakbalie voldoende laag voor u?                               O ja      O nee

Boodschappen doen/winkelen:

 • Kunt u zelfstandig boodschappen doen/gaan winkelen?             O ja      O nee
 • Zijn de winkels die u (regelmatig) bezoekt toegankelijk voor u?

(geen drempels, te zware drangers op de deuren, trappen,
 te smalle deuren, te steile hellingen e.d.)                                O ja      O nee

 • Zijn de winkels die u (regelmatig) bezoekt doorgankelijk voor u?

(kunt u zich vrij door de gehele winkel verplaatsen?)                O ja      O nee

 • Zijn de betaalautomaten in de winkels die u (regelmatig) bezoekt

voor u toegankelijk? (is het apparaat bijvoorbeeld te verplaatsen
als deze te hoog zit?)                                                             O ja      O nee

 • Zijn de kassa’s/balies in de winkels die u regelmatig bezoekt

goed bereikbaar voor u? (hoogte e.d.).                                    O ja      O nee

 • Is er voldoende hulp in de winkel aanwezig, indien nodig?         O ja      O nee
 • Is er een toegankelijke pinautomaat in uw woonomgeving?

(hoogte, bereikbaarheid met hulpmiddel, geen palen, hellingen,
stoepranden, of andere obstakels in de weg).                           O ja      O nee
Diversen:

 • Maakt u gebruik van horecagelegenheden in uw omgeving?      O ja      O nee
 • Zijn de horecagelegenheden (café, restaurant, friettent e.d.)

in uw omgeving toegankelijk voor u?                                       O ja      O nee

 • Zijn deze voorzien van invalidentoilet?                                     O ja      O nee
 • Is het invalidentoilet toegankelijk? (ruim genoeg en niet als

opslagruimte in gebruik)                                                         O ja      O nee

 • Wordt u wel eens de toegang geweigerd vanwege uw

hulpmiddel?                                                                           O ja      O nee

 • Maakt u gebruik van aangepast sporten?                                 O ja      O nee
 • Kunt u gebruik maken van de sportaccommodaties in de

gemeente Leudal?                                                                  O ja      O nee

 • Kunt u gebruik maken van de zwembaden in de gemeente

Leudal?                                                                                 O ja      O nee

Indien u heeft aangegeven dat u problemen of hinder ondervindt, zou u dan aan willen geven wat de aard van de problemen zijn en waar deze problemen zich voordoen?


Vragen speciaal voor mensen met een hulphond:
Mag uw hulphond overal in de gemeente Leudal mee naar binnen?    O ja      O nee

Indien u ‘nee’ heeft ingevuld, kunt u hieronder aangeven waar uw hulphond niet welkom is?


Ruimte voor tips en suggesties:
Indien u nog tips, opmerkingen,of suggesties voor ons heeft, laat ons dat gerust weten. Dan proberen wij in samenwerking met de gemeente naar een oplossing te zoeken.


Vrijwillig in te vullen:
Naam:_______________
Adres:_______________
Postcode: ______________Woonplaats:___________________________
Telefoonnummer(s): ____________________________________________
Mailadres: ________________________________________________

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van de resultaten van dit onderzoek?   
O ja    O nee

 

Bijlage 2, De cijfers

Verzonden Lijsten

Aantal verzonden lijsten

 

2596

 

 

Ontvangen lijsten

 

633

 

24%

Resultaten vragenlijsten

 

 

 

 

Algemeen

Aantal

 

 

%

Man

223

 

 

35%

Vrouw

401

 

 

63%

Onbekend

9

 

 

1%

Totaal

633

 

 

 

 

 

 

 

 

WMO-gebruiker

487

 

 

77%

Begeleider/partner

31

 

 

5%

Onbekend

115

 

 

18%

Totaal

633

 

 

 

 

 

 

 

 

Leeftijd

0-20 jaar

6

 

1%

 

21-40 jaar

12

 

2%

 

41-60 jaar

58

 

9%

 

61-80 jaar

309

 

49%

 

81-plus

239

 

38%

 

onbekend

9

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

633

 

100%

 

Respondenten per dorp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baexem

30

5%

 

Horn

55

9%

Buggenum

18

3%

 

Hunsel

18

3%

Ell

27

4%

 

Ittervoort

25

4%

Grathem

19

3%

 

Kelpen-Oler

8

1%

Haelen

124

20%

 

Neer

58

9%

Haler

1

0%

 

Neeritter

25

4%

Heibloem

16

3%

 

Nunhem

7

1%

Heythuysen

131

21%

 

Roggel

69

11%

 

 

 

 

onbekend

2

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

633

100%

 

 

 

 

 

 

 

Gebruik hulpmiddelen

 

 

 

 

 

 1 hulpmiddel

meer hulpmiddelen

stok/kruk

57

126

geleidestok                        

2

9

rollator

69

134

rolstoel

9

69

elektrische rolstoel

4

12

scootmobiel

17

68

begeleider

18

62

hulp-hond

0

2

overig

3

8

 

179

182

 

28%

29%

 

 

 

Geen hulpmiddel nodig

205

32%

Niet meer zelf naar buiten

32

5%

Hulpmiddel onbekend

35

6%

 

 

Bijlage 3, De resultaten van Vervoer

Vervoer

Respondenten

632

Opmerkingen

121

Taxi te laat

25

Te weinig zones

11

Bejegening

10

Hulp bij in en uitstappen

9

Omrijden

7

Maakt (nog) geen gebruik

14

Diversen

21

Schoolvervoer

1

Openbaar vervoer

23

Opmerkingen te laat


Regio taxi komt soms niet opdagen.

Regiotaxi soms een uur te laat.

Taxi's wachttijd vaak langer dan 15-30 min, soms een uur. (2x)

Wachttijd bij taxi langer dan 30 min, m.n. later op de dag. (2x)

Taxi (meestal) te laat. (4x)

Te lange wachttijden (5x) (hiervoor zijn ook klachten ingediend).

Regio taxi komt (nooit) op tijd, meestal te laat of te vroeg. (4x)

Afgesproken tijden van regiotaxi worden vaak niet nagekomen, waardoor afspraak
bij therapeut niet na kan worden gekomen.

Erg onbetrouwbaar m.b.t. afgesproken ophaaltijden.

Persoon wordt vaak pas gebeld als de chauffeur al in de straat staat. Dit is te laat om
nog een jas aan te kunnen trekken, of naar het toilet te gaan. 1x ging het goed, 10 min.
van tevoren.  Persoon wacht op verbetering.

Regiotaxi betekent lang wachten, brengen/halen is  te vermoeiend.

Belt vanuit het ziekenhuis de regiotaxi en moet dan 1,5 à 2 uur wachten.

Regiotaxi te lang wachten erg nerveus.

Taxivervoer is teveel variabel.

Als de taxi te laat is wordt er geen oorzaak geven. Men geeft elkaar de schuld, de klant
is de dupe.

Zones


Zones te weinig om elke week van Baexem naar Posterholt te gaan.

Aantal reiszones van de Regiotaxi is te beperkt. (6x)

De reisafstand (aantal zones) van de regiotaxi zou meer mogen zijn.

Ik weet niet of ik met de zones toe kom dit jaar pas ingegaan.

Ik kan er niet mee naar mijn vrienden en kennissen in Noord-Limburg, te weinig zones.

Kon graag verder met de regiotaxi dan Weert en Roermond.

Bejegening


1 Chauffeur is erg bot tegen reizigers.

Bejegening negatief , onvriendelijk, nors, of onbeleefd. (3x)

Kwaliteit chauffeurs slecht.

Regiotaxi heeft 1 heel vervelende chauffeur (klein mannetje).

Laatst door chauffeur omver geduwd.

Chauffeurs niet altijd correct. (2 x)

De chauffeur wacht niet tot men binnen is en men wordt niet afgezet waar men moet zijn.

Chauffeurs zijn aardig en behulpzaam.

Hulp bij in en uitstappen


Soms helpen chauffeurs niet. (2x)

Regiotaxi helpt niet bij in en uitstappen bij visueel gehandicapte.

Sommige taxichauffeurs zijn niet behulpzaam.

Niet alle taxichauffeurs komen eruit om te helpen.

Er is veel verschil in personeel met hulp alg. valt het mee.

Bij uitstappen niet behulpzaam.(2x)

Niet behulpzaam bij instappen regiotaxi.

Omrijden


Vaak ver omrijden-combinatieritten erg onlogisch.

Rijden om op kosten baas.

Vaak lange reistijd. (2 x)

De regiotaxi kan sporadisch wel eens lang omrijden.

Teveel omrijden.

Datum 19-8-2012 regiotaxi besteld van Grathem naar Weert. Duur 2 uur en 10 minuten:
Via Heel, Panheel, Heythuysen, Helden, Nederweert Eind en toen naar Weert. Te gek!

Maakt (nog) geen gebruik


Ik maak nog geen gebruik van mijn pasje, omdat in mijn omgeving zoveel familie en
goede vrienden zijn.

De regiotaxipas heb ik puur als back-up, als mijn auto niet tot mijn beschikking
zou hebben om een of andere reden.

We hebben regiotaxi maar maken er nog geen gebruik van.

Nog weinig ervaring met regio taxi.

Mevrouw gebruikt de regiotaxi nog niet, omdat haar man nog auto rijdt.

Wel een pasje voor OV en taxi, maar tot op heden niet gebruikt. (2x)

Gebruik regiotaxi bijna nooit meer. 

Mevrouw heeft vervoerspas aangevraagd, maar nog niet gebruikt.

Ik heb zelden gebruik gemaakt van de regiotaxi.

Regio taxi aangevraagd. (3x)

Ik ga zelden met de regiotaxi, of de bus.

Mevrouw heeft nog geen gebruik gemaakt van gratis OV, maar dat wil ze wel.

Diversen


Bij storing geen melding, zelf taxi moeten regelen en niet vergoed gekregen.

Belbus niet ad hoc te regelen.

Veiligheidsgordels werken slecht.

Rolstoelen worden slecht vastgezet. Nu ik een aantekening heb voor individueel vervoer
komt er voor mijn kinderen een aparte taxi en deze komt niet op dezelfde tijd.
Door mijn handicap moet men rustig rijden en dat negeert men volledig.

De regiotaxichauffeurs van De Leeuw, of Geraeds zijn veel vriendelijker en beter op tijd
dan die van Schreurs.

Zou wel met regio taxi willen gaan als begeleiding mee mocht.

Valys km weer terug naar 800 km.

Mevrouw maakt gebruik van Valys.

Ik maak gebruik van Valys, je wordt niet meer voor vol aangezien.

Door visuele beperking regiotaxipas aangevraagd.

Wat de reistijd betreft kunnen de chauffeurs ook niets aan doen, dat doet de organisatie.

Gratis OV /regiotaxi? Waar moet ik aan voldoen en waar krijg ik zo'n pasje en wat kost dit
en hoe lang is dit geldig?

Na overleg zones naar tevredenheid uitgebreid wel onzeker periode tot akkoord veel gedoe
rit geannuleerd daarna weer lastig vast te leggen taxi zelf oké telefoon niet altijd fatsoenlijk
en niet goed op de hoogte diverse keren niet goed in systeem.

Regiotaxi klachten ingediend naar tevredenheid opgelost.

Je kunt de kinderen niet tot last zijn, wonen allemaal buitenaf. Ver lopen kan niet
en fietsen mag niet.

Bussen zijn rammelkasten.

Bij regiotaxi veel chauffeurs die de scootmobiel niet vastzetten en de mensen zelf laten in en
uit rijden.

Schoolvervoer
Vervoer: in de winter geen winterbanden op het taxivervoer naar school terwijl een taxibusje
andermans kinderen in een onveilige situatie bij bepaalde weersomstandigheden vervoert.
Als er sneeuw ligt houden we ons hart vast en hopen we dat ons kind weer veilig thuiskomt.

Openbaar vervoer


Geen openbaar vervoer, kan niet met rollator in de bus. (2x)

Maakt gebruik van buurtbus.

Alleen een gratis buskaart.

Kan moeilijk instappen in de bus.

Bushalte lijn 77 in Haelen niet aangepast.

Afstand naar de bushalte is te groot (6x) (in een geval 1,5 km).

OV maak ik geen gebruik van, omdat de bushalte te ver van mijn huis is, ik kan er op
armkracht niet komen.

Graag samenwerking tussen St. welzijn,Proteion en Veolia uitbreiden ten aanzien van vervoer
naar sociale activiteiten bezoek aan bruggenhof in Hunsel kan zo doorgaan.
Buurtbus is enigszins een oplossing.
Rijdt goed op tijd.

Uitstappen uit de bus bijna onmogelijk.

De bushalte richting Roermond is aan de overkant van de straat. Het oversteken is een
probleem: men rijdt te hard en ik kan niet ver genoeg zien + vlug genoeg over.
Als de Veolia bus vlak langs de halte staat, gaat het goed. Vaak is er ruimte tussen de bus en
het trottoir van de halte. Vallen is dan onvermijdelijk en dit is ook al gebeurd.

Het openbaar vervoer (bus) kan ik niet zelfstandig in komen, dus ik kan er geen gebruik
van maken.

Maar 1 opstapplaats voor de bus. Goed bereikbare opstapplaats aan de Berikstraat (Buggenum)
is opgeheven.

De bushalte in Neer is te ver weg, te ver lopen naar de Napoleonsweg. Er zou een halte in het
dorp moeten zijn. In en uitstappen is wel moeilijk, de opstap is best hoog.

Het probleem van OV zou opgelost kunnen worden door de bus van Roermond naar Venlo
door Nunhem te laten rijden met een halte bv. op het plein i.p.v. via de Napoleonsweg
(ik kan mij wel voorstellen dat de chauffeurs niet graag over de 7-heuvelenweg rijden
(Nunhemseweg-Peterstraat)).

Meneer gebruikt alleen vrij reizen met de bus.

Bus vanuit Roggel naar Weert gaat niet  buurtbus Roggel Weert of een goede aansluiting
Heytse Roggel nog beter vervoer bus Roggel/weert doe er a.u.b. wat aan.

Mist een busverbinding tussen Haelen en Heythuysen.

Mist busverbinding naar Heythuysen vanaf Neer.

Noorderbaan oversteken voor de bus.
Bij de jumbo moet men 5 kwartier wachten voor retour.
Met een gewone taxi naar het ziekenhuis is men 3 uur kwijt voor 15 min controle.

Bijlage 4, De open opmerkingen per dorp uitgesplitst.

 • Baexem, Buggenum, Ell en Grathem
 • Haelen, Haler, Heibloem en Heythuyzen
 • Horn, Hunsel, Ittervoort en Kelpen-Oler
 • Neer, Neeritter, Nunhem en Roggel

 


 

Baexem

 

Aantal respondenten     30

 

Vervoer

 

Aantal zones is te weinig om elke week van Baexem naar Posterholt te gaan.

 

 

Toegankelijkheid   Openbare Ruimte

 

De trottoirs zijn slecht (4x), o.a. op de Salmenhofweg – Herenslagstraat,
op de Dorpstraat, op de hoek van de Briasweg 2, van de kerk uit de
Beekstraat op links en rechts (stoeptegels liggen daar los).

 

Diepe gaten in de Roorstraat. 

 

Op het pad langs tennisbaan en voetbalveld staan paaltjes in de weg.

 

De drempel in Dorpstraat bij de kerk is te hoog en versmald,
inhaalgevaar voor scootmobielen.

 

Op de Molenveldstraat is het trottoir onbegaanbaar voor
alle hulpmiddelen: te smal, vol lantarenpalen, bomen, tegels ongelijk.
Mensen met kinderwagens en hulpmiddelen lopen hier op de rijbaan.

 

 

Voorzieningen

 

De pinautomaat bij de RABO bank door de zon moeilijk leesbaar (3x)
en moeilijk bereikbaar.  

 

Op invalidentoilet weinig licht.

 

Op weinig plaatsen is ringleiding.

 

 

Boodschappen doen/winkelen

 

Doorgankelijkheid van winkels is slecht: te smalle gangen en producten onbereikbaar.

 

Zelfs het Huis van de Kunsten (openbaar gebouw) is niet toegankelijk.

 

 

 

Buggenum

 

Aantal respondenten     18

 

Vervoer

 

Maar 1 opstapplaats voor de bus. Goed bereikbare opstapplaats
aan de Berikstraat is opgeheven.

 

Gebruik regiotaxi bijna nooit meer, erg onbetrouwbaar mbt
afgesproken ophaaltijden.

 

Als de taxi te laat is wordt er geen oorzaak geven. Men geeft
elkaar de schuld en de klant is de dupe.

 

 

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

 

Slechte trottoirs in Berikstraat, Haelenerweg, Bergstraat (2x)

 

Van Buggenum naar Haelen, de oversteek van de Haelenerweg
wordt als zeer onoverzichtelijk en gevaarlijk ervaren, omdat de
auto’s daar te hard rijden.

 

De overgang weg-trottoir is te steil. Bij de overgang
Knapstraatje–Holstraat moet je door goot die te diep is,
moeilijk neembaar.

 

(Veld)wegen lopen veel te rond af aan de zijkanten (2x), m.n.
bij de Poelakkerweg en de Buggenumerweg richting Napoleonsweg
in Buggenum.

 

De trottoirs zijn ‘s winters glad door groene aanslag.

 

 

Voorzieningen

 

Geen pinautomaat in Buggenum.

 

 

Boodschappen doen/winkelen

 

Het is bijna onmogelijk bij winkels om van een toilet gebruik te
kunnen/mogen maken (m.n. bij Leenbakker, Kwantum,
supermarkten en kleine winkels).

 

 

Diversen

 

In Buggenum zit alleen in de Roffert een invalidentoilet, in de cafés niet.

 

Café de Eyk is zeer slecht toegankelijk via frituur, veel te smal.

 

De Veerman heeft een oprijplaat, Oppe Berg heeft een luie opgang.
De Roffert heeft alles in orde.

 

Kan iets gedaan worden aan de parkeermogelijkheid in de Heerweg
tussen Haelenerweg en Heerweg. Daar wordt hard gereden in zo'n
smalle straat.

 

Openbare wandelpaden/routes aanpassen voor rolstoelen!
In Buggenum voor veel geld aangelegd bij 't kerkplein, maar niet
geschikt voor rolstoel! Wildrooster
bij de Maas en baggergat maken het onmogelijk met de rolstoel!
Poortjes ernaast zijn ook ongeschikt.

 

 

 

Ell

 

Aantal respondenten    27

 

Vervoer

 

Vroeger ging er een busje naar Stramproy, nu niet meer. Veel mensen
moeten echter naar de dokter in Stramproy en kunnen er nu niet
meer komen.
Zo ook met de gemeente, dat moet met de taxi en dan ben je lang
onderweg. Wij hebben geen auto en geen fiets en zo zijn er velen.

 

 

Toegankelijkheid  Openbare Ruimte

 

Trottoirs zijn slecht door de glasvezel. Werk snel maar slecht uitgevoerd.

 

Bij de kerk is de oversteek veel te steil.

 

Trottoirs zijn niet horizontaal- auto’s en containers staan op
de trottoirs (auto’s  vooral in de Craenenstraat en de Antoniusstraat).

 

Last van onregelmatige stoepen. ( 3x)

 

De fietspaden in Ell zijn slecht onderhouden: vol brandnetels en
overhangende struiken.

 

 

Voorzieningen

 

Vroeger ging er een busje naar Stramproy, nu niet meer. Veel mensen
moeten echter naar de dokter in Stramproy en kunnen er nu niet meer
komen.
Zo ook met de gemeente, dat moet met de taxi en dan ben je lang
onderweg. Wij hebben geen auto en geen fiets en zo zijn er velen.

 

Te zware deurdranger op toegangsdeur Rabobank .

 

 

Boodschappen doen/winkelen

 

De slager in Ell heeft dorpeltje waar je overheen moet stappen.

 

Bij de bakker loopt het erg schuin af.

 

De Spar in Ell heeft in de winkel een ongelijke vloer zonder
waarschuwing.

 

Grathem

Aantal respondenten    19

Vervoer

Chauffeurs regiotaxi helpen niet bij in en uitstappen bij visueel
gehandicapte.

Komen niet op de afgesproken tijd. Rijden om op kosten baas.

Datum 19-8-2012 regiotaxi besteld van Grathem naar Weert.Duur 2 uur
en 10 minuten:
Via Heel, Panheel, Heythuysen, Helden, Nederweert Eind en toen
naar Weert. Te gek!

Bushalte Lindestraat niet aangepast voor visueel gehandicapte.

 

Toegankelijkheid  Openbare Ruimte

Trottoirs slecht door glasvezel, losse stoeptegels, zeer slecht
begaanbaar (6x): Beatrixstraat, Lindestraat, Dorpstraat,
t.h.v. Baexemerweg 24 drukken wortels de stoeptegels omhoog.

Het verbindingspad Baexemerweg/Burg. Smeetsstraat: de sluis is te smal.

Het trottoir is te hoog bij Dorpstraat naar de kerk.

In heel Leudal zijn de trottoirs en fietspaden slecht.

Trottoir W.Alexanderstraat recht door komt uit op een grasveld.

Bushalte Lindestraat niet aangepast  voor visueel gehandicapte.

Op de hoofdweg door het dorp worden trottoirs door borden
versperd, op andere plaatsen door bomen, waardoor men op
straat gaat lopen. (3x)

 

Voorzieningen

Pinautomaat niet bruikbaar voor visueel gehandicapte.

Huisartsdeur Grathem gaat erg zwaar voor ouderen en
gehandicapten (2x) en is van glas, waardoor het erg moeilijk te zien
is of deze open of dicht is.

 

Boodschappen doen/winkelen

Geen winkels alleen een bakker zonder beleg.

 

Diversen

Graag de bomen weg uit de stoep (zie opm. Baexemerweg).

 


Haelen

Aantal respondenten     124

Vervoer

Taxi houdt zich zeer slecht aan de afgesproken ophaal en reistijden.(5x)
(therapie kan daardoor soms niet doorgaan).

Aantal zones te weinig (3x) (o.a. Noord-Limburg niet haalbaar).

Regio taxi niet fijn vanwege lange wachttijden (3x), als je vanuit het ziekenhuis
de regiotaxi belt, moet je 1,5 à 2 uur wachten.

Laatst door chauffeur omver geduwd.

Men mist een busverbinding tussen Haelen en Heythuysen, liefst enkele malen per dag,
om o.a. op het gemeentehuis te kunnen komen. (2x)

Geen gebruik OV, omdat de bushalte te ver weg is (2x), 1x de fysieke afstand (1,5 km),
1x te ver om zelfstandig bij een aangepaste halte te komen. 

Chauffeurs niet altijd correct, bij uitstappen niet behulpzaam.

Chauffeurs van de regiotaxi zijn aardig en behulpzaam, maar de bussen zijn rammelkasten.

Bushalte lijn 77 niet aangepast.

Moeite met de bus uitgaan i.v.m. slecht zien en hoge afstap.

Jammer dat Valys is gehalveerd.

Toegankelijkheid  Openbare Ruimte

Bushalte lijn 77 niet aangepast.

Ongelijke trottoirs in (centrum) Haelen (24x) (mensen vallen daadwerkelijk hierdoor,
of gaan op straat lopen, 3x) O.a. de trottoirs de Aquariusstraat, Kloosterveld, Grote kampweg,
bocht Hans Berghuisstraat t.h.v. nr. 10-16, de Wieërt, bij gymzaal Haelen,
bij de jeu de boules baan en de looproutes Magdalenahof kerk en Magdalenahof - Jan Linders.

De meeste parkeerplaatsen bij De Horst worden onrechtmatig gebruikt door
met name personeelsleden van de winkels van de Pastorije.

De groenvoorziening op en rond de trottoirs geven problemen: Op de trottoirs Op den Toum,
groeit en zit vaak heel veel onkruid. Op de Napoleonsweg zijn de nieuwe bomen
die de helft van het voetgangerspad bekleden.
Op de Keverbergstraat laten de mensen heel veel planten, struiken
en onkruid tot halverwege het trottoir doorgroeien.
Boomwortels die stoeptegels omhoog duwen zijn lastig voor mensen die slecht
ter been zijn ,maar ook voor rolstoelen.
Mensen vallen hierdoor, of moeten op straat gaan lopen. (2x)

Het oversteken bij de markt in Haelen is moeilijk.

Over het algemeen is er in Haelen weinig plek om de auto te
parkeren, zeker te weinig invalidenparkeerplaatsen. (2x)

De goten o.a. bij de bibliotheek/Pastorije/centrum zijn
erg diep. (3x)

Het is lastig om met de rollator vanaf de weg op het trottoir
te komen (vaak te hoog, of te steil) (3x), o.a. bij de COOP en de Jan Linders.

Bij oude postkantoor de weg naar de coöperatie geen trottoir.

Hoge stoepranden (ook in het buitengebied). (4x)

Paaltjes soms heel gevaarlijk voor fietsers. (2x)

Bruggetje bij Magdalenahof te steil. (2x)

Lastige versmallingen in fietspaden.

Auto’s staan vaak half op trottoirs geparkeerd. (3x)

Last van glazen deuren bij slechtziendheid vooral als ze niet automatisch opengaan.

Klimop groeit over de tegels, diverse plaatsen waar de
gemeentelijke groenvoorziening aan de trottoirs grenst.
Slecht onderhoud van plantsoenen is voor veel mensen een bron
van ergernis (dit heeft niets met WMO te maken). (3x)

Situatie Kruidvat-Rabobank is zeer gevaarlijk door van
rechts binnenrijdende auto's.

Kleine kinderkopjes in het dorp zijn lastig voor mensen met rollator.

Te smalle trottoirs en lantaarnpalen op het trottoir, zodat
mensen midden op de weg moeten lopen (3x). O.a. op de Kraaiakkerweg en omgeving.

De drempel van 'Op den Dries' naar 'Schepenbank' is te hoog. (2x)

De wegen rond de vijver in Haelen zijn slecht verlicht, terwijl er
geen aparte voetpaden zijn. Onveilig gevoel voor rolstoelers,
omdat deze snel over het hoofd worden gezien (afgelopen
herfst/winter 10 dieren dood gereden op deze wegen,
deze herfst al 3 door combi hard rijden, slecht verlicht).

Graag het wandelpad achter het kerkhof in Haelen schoonmaken.
Het is een poeppad voor honden.

Fietspaden hobbelig o.a. door boomwortels, m.n. het fietspad van Haelen richting Neer. (4x)

Niet overal zit een verlaagde afrit voor rolstoelen in Haelen.

Voorzieningen

Ingang van de apotheek in Haelen is een grote hindernissen voor rollators en rolstoelen:
te hoge drempels en te zware deuren. (17x)

Apotheek heeft een te kleine wachtruimte. 

Apotheek Haelen is de balie is te hoog.

Huisarts Norg heeft geen geschikte wachtruimte voor rollators en rolstoelen en
een (te) hoge balie.

Huisarts dr. Norg lastig scootmobiel deur gaat niet automatisch op en moeilijk manoeuvreren. 

Huisarts moeilijk bereikbaar i.v.m. te steile hellingbaan en te zware deur (huisarts Deckers)

Slecht toegankelijk zijn: huisarts Dr.Norg, boekwinkel, frietzaak, bakker, huisarts Deckers,
Kruidvat.

Bij de huisarts op het kerkplein in Haelen is geen invalidenparkeerplaats.
Is het mogelijk om een invalidenparkeerplek te maken?

Ingang van bibliotheek Haelen is een grote hindernis; de glazen
deuren zijn slecht zichtbaar
voor slechtzienden en ze zijn te zwaar en lastig voor rollators, (elektrische) rolstoelen,
scootmobielen. (8x)

Geen invalidentoilet bij de huisarts. (2x)

Er is alleen een invalidentoilet in zaal Aldenghoor.

Vaak slechte voorzieningen voor verzorgen van stoma.

Tandarts Hartsuiker is lastig bereikbaar voor rolstoelers, kleine wachtruimte. (4x)

Fysiotherapie Haelen heeft een vervelende drempel.

Boodschappen doen/winkelen

Kruitvat is niet te doen: gangen te smal. (3x) 

Bij de bakker kan men niet binnen met hulpmiddel.

Niet alle winkels zijn makkelijk toegankelijk.

Te hoge pinautomaat.

Geen ruimte voor scootmobiel in de winkels.

 

Diversen

Maak Leudal toegankelijker voor rolstoelen en scootmobielen.

Last van drempels in (horeca)gelegenheden.

Haler

Aantal respondenten    1

Geen opmerkingen.

 

 

Heibloem

Aantal respondenten    16

Vervoer

Valys km weer terug naar 800 km.

De regiotaxi kan sporadisch wel eens lang omrijden. De ophaaltijden zijn verder goed.

 

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte trottoir (10x), o.a. s in Pater van Donstraat, bij de brievenbus,
Schoolstraat, Klokkenstoel (vanwege bomen) en omgeving kerk, gemeentehuis en
school, bij de bakker.

De wegen in Heibloem zijn ongelijk en op Brummenboske zitten toch oneffenheden in
het wegdek ter hoogte van nr 28.

Stoeprand te hoog bij kruising Pater v. Donstraat/Isidorisstraat.

De reclame borden aan de lantaarnpalen hinderen  de doorgang op de trottoirs.

Pater van Donstraat last van reclameborden aan lantaarnpalen.

Slecht wegdek gedeelte Caluna buitengebied heibloem.    

Paralelweg van Hoek Roggel slecht begaanbaar.

Sommige straten in Heibloem is het groen van de tuinen zover overhangend op de
stoep dat we de weg op moeten met de rolstoel of looprek.

 

Voorzieningen

Er zijn geen aangepaste sporten voor de handicap die ons kind heeft in de buurt.

Er zijn geen invalidentoiletten in de gemeenschapshuizen, maar we kunnen ook
een gewoon toilet gebruiken. Dat wil niet zeggen dat een aangepast
toilet niet makkelijker zou zijn; meer ruimte.

Geen pinautomaat. (2x)

 

Boodschappen doen/winkelen

In Heibloem zit alleen een bakker met een moeilijke ingang.

 

Diversen

Als er straten aangelegd gaan worden vraag dan ouderen en mensen met beperkingen
wat voor hun makkelijk zou zijn en niet zoals op de Horstpeel in Heibloem
de weg naar het midden af laten lopen en midden in de weg een goot leggen.
Het zal wel ergens nodig voor zijn maar is niet praktisch.

 

 

 

 

 

 

Heythuysen

 

Aantal respondenten    131

 

Vervoer

 

Taxi komt (vaak) te laat / te lange wachttijden. (7x)

 

Kwaliteit chauffeurs slecht.

 

Rolstoelen worden slecht vastgezet.

 

Teveel omrijden/ lange reistijd. (2x)

 

Te weinig zones voor de regiotaxi. (3x)

 

Door mijn handicap moet men rustig rijden en dat negeert men volledig.

 

Nu ik een aantekening heb voor individueel vervoer komt er voor mijn kinderen
een aparte taxi en deze komt niet op dezelfde tijd.

 

Bejegening door chauffeurs/telefonistes regiotaxi is
negatief/onvriendelijk/nors/onbeleefd. (5x)

 

Bij storing geen melding; zelf taxi moeten regelen en deze niet vergoed gekregen.

 

De chauffeurs wachten niet tot men binnen is.

 

Men wordt niet afgezet waar men moet zijn.

 

Soms helpen chauffeurs niet bij in- en uitstappen. (2x)

 

Ontevreden over regiotaxi, heeft klacht ingediend.

 

Regiotaxivervoer is teveel variabel.

 

Er is veel verschil in personeel met hulp, over het algemeen valt het mee.

 

Noorderbaan oversteken voor de bus, weet niet hoe ik de rollator in de bus moet krijgen.

 

Autobus stop bij de jumbo (te ver om te winkelen).
Bij de jumbo moet  ik 1.15 min.  wachten voor retour bus.

 

Met een gewone taxi is men 3 uur kwijt voor 15 minuten controle in het ziekenhuis.

 

Diverse keren staat een rit met regiotaxi niet goed in het systeem.

 

Geen openbaar vervoer,kan niet met rollator in de bus.

 

Bij Vervoer punt 4: De bushalte richting Roermond is aan de overkant van de straat.
Het oversteken is een probleem: men rijdt te hard en ik kan niet ver genoeg
zien + vlug genoeg over.

 

Als de Veolia bus vlak langs de halte staat, gaat het goed. Vaak is er ruimte
tussen de bus en het trottoir van de halte. Vallen is dan onvermijdelijk en
dit is ook al gebeurd.

 

De buurtbus is geweldig!

 

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

 

Auto's staan geparkeerd op de stoep, o.a. in de winkelstraten en in de
wijken (o.a. Dorpstraat, Floreshof). (12x)

 

Veel klachten over reclameborden, koopwaar en fietsen op de stoep, waardoor deze
te smal wordt om gebruik van te kunnen maken (21x),
o.a. bij het Kruitvat (met stip meest genoemd), horeca bij de kerk, route Beek en
Bos–centrum, Takko, Eethuis de Markt, Stationstraat, brug Kouk (driehoeksbord),
van Sint Charles tot aan Eykerstokweg.

 

Slechte trottoirs o.a. door loszittende stoeptegels, bomen en aanleg glasvezel (24x),
o.a. centrum Heythuysen, kruispunt Harense Smit-Aldi, regio Beek en Bos, poort
bij uitgang Kreppel-randen weg rondom de Kreppel, tussen Eykerstokweg en
Oude Trambaan (4x), Vlasstraat, bij De Wissel, ingang bakkerij Bongers, vanaf Penders
tot aan de rotonde, langs De Zwong, vanaf de hoek Vlasrootsingel bij het waterbekken,
bij supermarkt. (?)

 

Trottoirs zijn te hoog (8x), o.a. Kloosterstraat en Dorpstraat (beide ook te schuin en smal),
Magdalenastraat-tegenover café Sport, Sint Antoniusstraat, Stationsstraat.

 

Trottoirs zijn te smal o.a. door bomen en uitgedijde hagen, of te smal aangelegd (6x),
o.a. op de Kloosterstraat, Vlasstraat, zijstraat Notaris Ruttenlaan.

 

Goten zijn regelmatig te diep (7x), o.a. Dorpstraat.

 

Het trottoir van 6093 NC St.Charles naar het monument naar garage Gielen vaak
erg moeilijk : overhangende brandnetels, eikels, takken en bladeren met regen erg glad. (2x)

 

Te weinig op en afgangen door het hele dorp. (2x)

 

De rotonde bij gemeentehuis Heythuysen is gevaarlijk doordat begroeiing niet gesnoeid is.

 

In centrum is geen expliciete stoep, lastig voor slechtzienden.

 

Veel paaltjes (o.a. Ámsterdammertjes en palen van verkeersborden), of andere
obstakels zijn grijs ipv een felle kleur, slecht zichtbaar voor slechtzienden (3x), o.a.
een ketting tussen paaltjes op de hoek van de Antoniusstraat.

 

Hindelijke paaltjes Tuulshoek.

 

Te weinig invalidenparkeerplaatsen of te ver van de bestemming.

 

Bij veel afritten is er (te) veel hoogteverschil, of is de overgang te steil (4x),
bv. bij de van Laarsbongerd en de Magdalenastraat. Oprit Fazantenpad/Biesstraat is
veel te steil, uitrit Sint Charles erg steil, bovendien hier slecht zicht op verkeer
vanuit Baexem.

 

Last van verzakkingen in de fietspaden+wortels van de bomen, slecht
onderhoud fietspaden (5x), o.a. de fietspaden tussen Heyhuysen en Roggel zijn
heel hobbelig en moeilijk op te fietsen.

 

Sluizen van wandelpaden niet van dezelfde afmeting. Vooral bij het oude gemeentehuis
is deze erg smal.

 

De opstap naar de Bombardon is ‘s avonds veel te donker. Graag bijwerken met
lichtgevende verf o.i.d.

 

Het is veel te donker rond de residentie De Kreppel.

 

Veel fietsers op het Wegbergplein.

 

De glas en plastic containers bij de Schoolstraat zijn niet  toegankelijk.

 

Te weinig banken om fietsers/wandelaars te laten rusten (5x),
bijv. t.h.v. Roligt nr.2, richting doodlopende weg en van Heythuysen naar Leveroy.

 

Moeilijke oversteek (3x): bij nieuwe gemeentehuis en op de Dorpstraat bij de kerk.

 

Mensen die met de rollator, of ander hulpmiddel op straat moeten lopendoor
obstakels, voelen zich vaak onveilig, omdat auto's hard langs komen,
terwijl vaak maar 30 km/uur gereden mag worden (2x).

 

Zittend in de rolstoel kun je veel deuren bijna niet open maken.

 

Hondenpoep op de stoep is gevaarlijk (glad) en vervelend.

 

Het zandpad van Heythuysen naar terras Heide 3 heeft diepe kuilen.

 

Bij kruising notaris Ruttenlaan en de Gaard gevaarlijke drempel en
slecht zicht op verkeer van rechts.

 

Residentie 'De kreppel': 1. Bij calamiteiten geen vluchtweg vanaf de parkeerplaats,
2. waar weg moet komen is een grote vuilnisbelt door begroeiing en storten tuinafval (gezien).

 

Op de weg naar Catharina Daemen is het al gevaarlijk rijden, heel ongelijk.
De weg is tamelijk smal, inhalen is onmogelijk, uitwijken levensgevaarlijk .
Vrachtverkeer rijdt te hard, ziekenauto’s, ambulances, kortom, erg drukke weg,
vooral in spitsuur.

 

In het buitengebied zijn veel slechte wegen. (2x)

 

De betonnen linkersteun van de zitting van de bank die bij het waterbekken staat,
is afgebroken. Voor wie dit niet weet is dit behoorlijk schrikken als de zitting
losschiet, wellicht kan dit ongevallen veroorzaken.

 

Slecht sneeuw geruimd.

 

 

Voorzieningen

 

Tandarts Niessen heeft alleen een hoge trap (en steile oprit)  om binnen te komen. (5x)

 

De tandarts heeft geen goede wachtruimte voor mensen met een hulpmiddel/kinderwagen.

 

Bij de tandarts is geen invalidentoilet. (2x)

 

Huisarts heeft geen automatische deur, nu te zware deurdranger. (4x) 

 

Bij huisarts dr. Habets zijn geen voorzieningen voor mensen met een beperking (trappen,
drempel, hoge balie, kleine wachtruimte). (4x)

 

Bij de huisarts is geen geschikte wachtruimte voor mensen met een hulpmiddel/kinderwagen.

 

De apotheek is niet goed toegankelijk. (2x)

 

Apotheek Heythuysen is stressvol vanwege regelmatige drukte.
Men zou graag een nummertje trekken, zodat men langer kan blijven zitten.

 

De fysiotherapie heeft een te zware deur.

 

Bij de ABN-Amrobank in de Dorpstraat en bij de Rabobank moet je via gladde
trappen en een hellingbaan  naar de pinautomaat. (2x)

 

Pinautomaten zitten te hoog.

 

Zonder begeleider is gemeenschapshuis de Bombardon niet toegankelijk.
De gehandicapteningang zit standaard op slot. (2x)

 

Te hoge drempel bij/voor het zwembad. (2x)

 

 

 

Boodschappen doen/winkelen

 

Meeste lokaliteiten/winkels niet toegankelijk, o.a. door drempels (4x) o.a. het Kruidvat
(ontoegankelijk met scootmobiel) en parkeerplaats supermarkt.

 

Gangen in winkels zijn vaak te smal, of worden geblokkeerd door spullen (11x)
(o.a. Kruidvat, Zeeman, Hema, Scapino, kringloopwinkel).

 

Gangen bij de kassa’s in supermarkten zijn vaak te smal, of worden geblokkeerd.
(na klagen is dit bij de Jumbo structureel opgelost).

 

Bij de Jumbo is de koeling slecht bereikbaar o.a. door de deuren.

 

Betaalautomaten zitten vaak te hoog (2x), o.a. bij de Jumbo, de Aldi en de Lidl.

 

Graag een SRV wagen bij seniorenwoning Kreppel of een boodschappenservice.

 

De achterkant Jumbo heeft dichtbij de ingang veel te weinig gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Bij Marskramer toegang en doorgang OK, goede service!

 

Meer toiletten in winkels is wel nodig.

 

 

Diversen

 

Bij de meeste horecagelegenheden in Heythuysen hebben ze geen invalidentoilet (4x),
m.u.v. ‘De Zaal’ en De Bombardon. De Busjop zegt dit te hebben, maar hier voldoet de toilet
absoluut niet aan de eisen!!!

 

Ongeschikte invalidentoiletten door: te kleine ruimte, of te lange WC-beugels om te
kunnen draaien in een rolstoel; in gebruik als opbergruimte voor (tuin)gereedschap
en jassen en tassen v/h personeel; te lage toiletpotten; het ontbreken van een kleine
greep om je gemakkelijker op te trekken; overige obstakels in het toilet
(prullenbakken, reclameborden, stoelen e.d.). (5x)

 

Vaak slechte voorzieningen voor verzorgen van stoma.

 

Sociale activiteiten die alleen per trap bereikbaar zijn, zijn dat niet meer voor iedereen
(o.a. brigden).

 

Toegankelijkheid van de kelder van ‘De Zaal’ is zeer slecht.

 

Het zou mooi zijn als er meer controle op hondenpoep en rommel op straat was.

 

Weinig of geen activiteiten voor gehandicapten in de regio.

 

Graag meer voorlichting over valpreventie voor 80plus.

 

Probeer eens zelf 1 week in een rolstoel zelf de voorzieningen af te gaan.

 

Openbare en algemene voorzieningen voorzien van deuropeners.

 

Waarom geen lamp bij obstakels, die aangaat als iemand nadert? Veiliger voor slechtzienden.

 

Geen speelgelegenheid in de buurt voor de kinderen. Bezwaar van 1 à 2 mensen
weegt zwaarder dan het speelplezier van 80 kinderen.

 

Invalidenparkeerplaats bij het oude gemeentehuis is vaak bezet door een vaste gebruiker,
hierdoor te weinig plek voor GPK-houders.

 

Dank voor het prettig wonen in Heythuysen  met zo veel voorzieningen!

 

 

 

 

 


Horn

Aantal respondenten    55

Vervoer

Regiotaxi komt soms niet opdagen.

Regiotaxi soms een uur te laat.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte trottoirs (19x), o.a. op de Dorpstraat (veel te schuin, 5x), bij de
bakker/bloemist/post/Aldi moet men op de weg lopen, op het Schoolpad liggen de
betonplaten ongelijk, op de Graaf Jacobstraat (losse tegels en kapotte putdeksel),
omgeving Ruiterstraat, Maaslandstraat tot Weergraaf 4.

Last van bomen die in de weg staan of met de wortels de stoep,of het fietspad
kapot duwen (3x), o.a. op de Sportparklaan, het fietspad tussen Haelen en Neer en tussen
de rotonde op Oude Napoleonsweg en Haelen.

Last van geparkeerde auto's op trottoir.

Te hoge drempels (2x), o.a. op de Maaslandstraat en de Beegderweg, bij de Aldi.

Niet overal op de hoeken is de stoep verlaagd (2x), o.a. op de hoek Daalakker straat– Graaf
van Egmontstraat.

Kruising fietspad–asfaltweg, brug over de N280 op de Beegderweg.

div plaatsen en achterstallig onderhoud-wildgroei bermbeplanting.

Op de Beegderweg heeft men last van paaltjes.

In de winter wordt er slecht gestrooid bij de bejaardenwoningen bij de Maaslandstraat.

De hoek op het Daalakkerserf is te smal.

Op de hoek Maaslandstraat–Weergraaf hangen takken in de weg.

Bij Porto Maurizio staan stoelen op trottoir, die de weg blokkeren. (2x)

Veel last van marktmensen op vrijdagmorgen, blokkeren de openbare weg zonder
afzetting.Is 6x voor gebeld naar de gemeente, maar die beloven wel, maar doen niks.
Er is wel ruimte, maar ondanks klachten, gebeurt er niets.

Slechte toegang kleine ruimtes crematorium Horn;   

Voorzieningen

In Horn is vrijwel geen invalide toilet aanwezig.

De afhaalpost apotheek is niet toegankelijk voor rollator/rolstoel. (2x)

Graag een brievenbus (2x) en pinautomaat in de buurt van het van Horneplein, maar nog
liever in de buurt van de Daalakkerserf.

Pinautomaat zit te hoog. (2x)

De huisarts is slecht toegankelijk, geen automatische deur.

Fysiotherapie gezondheidscentrum Horn heeft geen automatische deuren,
moeilijk te openen met rollator/scootmobiel. (2x)

Afvalinzamelingspunt Horn (Louis Vermeulen) is met rollator niet toegankelijk.

Boodschappen doen/winkelen

De bakker is niet goed toegankelijk.

Meer rekening houden met hulpmiddelen (toegang, doorgang).

Betaalautomaten vaak te hoog in de winkels en niet verplaatsbaar.

Diversen

Overheid moet zorgen dat fietspaden vrij zijn van overhangende takken.

WMO functionarissen helpen goed, snel en adequaat. Goede contacten.

Ter lering en vermaak tip: B&W wandel eens met een rollator door Horn en bezoek
de voorzieningen. Graag verbeterpunten z.s.m. oppakken.

 

Hunsel

Aantal respondenten    18

Vervoer

Lange wachttijd regiotaxi.

Niet alle taxichauffeurs komen eruit om te helpen.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte/ongelijke trottoirs (4x), o.a. Eikenstraat, Marculphusstraat (beide straten sinds aanleg
glasvezel, sommige tegels staat half rechtop).

Te diep goten in de Lindestraat.

Er zit een groot gat in de weg Mezenstraat-Kallestraat, niet goed voor te sorteren hierdoor.

Er zit een groot gat naast de weg Mezenstraat-Bosserstraat, bovendien is dit een gevaarlijke
bocht door struiken.

‘s Winters wordt er niet gestrooid, zelfs niet op de Bruggerveld in Hunsel, waar een
woonzorggelegenheid is gevestigd voor mensen die niet meer op zichzelf kunnen wonen.
Al zou alleen de weg al sneeuw vrij gemaakt worden, zouden de bewoners daar ’s winters
toch naar buiten kunnen.

Voorzieningen

Geen pinautomaat. (3x)

Er is geen postbus voor de bank.

Boodschappen doen/winkelen

Er is geen winkel in Hunsel.

Diversen

 

Ittervoort

Aantal respondenten     25

Vervoer

Vervoer: in de winter geen winterbanden op het taxivervoer naar school terwijl een taxibusje
andermans kinderen in een onveilige situatie bij bepaalde weersomstandigheden vervoert.
Als er sneeuw ligt houden we ons hart vast en hopen we dat ons kind weer veilig thuiskomt.

Graag samenwerking tussen Stichting Welzijn, Proteion en Veolia uitbreiden ten aanzien
van vervoer naar sociale activiteiten. Bezoek aan Bruggenhof in Hunsel kan zo doorgaan.
Buurtbus is enigszins een oplossing. Rijdt goed op tijd.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte trottoirs door o.a. losse stoeptegels, of gaten in de stoep (5x), o.a. op de Veldstraat,
bij Jan Linders. t.h.v. Rozenstraat 30.

Op de Raevenstraat maken afwisselend brede en smalle stoepen de situatie onveilig en
onoverzichtelijk. Mensen met een hulpmiddel moeten dan weer op de weg dan weer op de
stoep rijden.

Op de Narcisstraat, Orchideestraat enz. zijn de afritten van de stoep steil en zitten ze
op onlogische plaatsen.

Zebrapad in de bocht van de Brigittastraat-Margarethastraat: erg onveilige situatie, auto’s
rijden daar vaak hard.

Twee oversteekplaatsen bij  Brigittastraat–Concordiastraat (bij Brigittahofje) zitten te kort
bij de bocht. (2x)

Groenvoorzieningen bij fietspaden en trottoirs worden slecht gemaaid en takken hangen
te laag. Heggen worden steeds breder. (2x)

Er staan auto's op het trottoir, o.a. op de Daalakkerstraat. 

Door het gebruik van paaltjes moet men met een rolstoel de rijbaan op.

De Bosserstraat tot aan de huisarts zou in de winter beter schoongemaakt kunnen
worden bij sneeuw en ijs (straat en stoep).

Voorzieningen

Graag pinautomaat centraal in het dorp. Rabo pinautomaat bij Schouwensmolen zit te ver
buiten de bebouwing voelt onveilig aan. (3x)

Te zware deurdranger op Rabobank Ittervoort.

Probleem met afhalen medicijnen. Huisarts levert niet aan huis. Niet iedereen beschikt over
een mantelzorger.

Boodschappen doen/winkelen

Diversen

De zaal, Chinees restaurant, De Zomertuin en het cafetaria zijn slecht toegankelijk.

Geen invalidentoilet bij Ice Lovers, De zomertuin Chinees restaurant, het cafetaria.

Bij de aanleg van een speeltuin  (Zoals bij De Mortel) zou het fijn zijn als er ook
toegankelijke toestellen voor gehandicapten zijn.

Winterbanden is een prioriteit bij het leveren van veilig taxivervoer.

Te weinig aangepast sporten, moeilijk nieuwe aanwas te vinden.

 

 

Kelpen-Oler

Aantal respondenten     8

Vervoer

1 Chauffeur is erg bot tegen reizigers.

Er wordt door de regiotaxi vaak te laat gebeld om nog een jas aan te kunnen trekken, of naar
het toilet te gaan.

Graag meer zones.

De (aangepaste) bushalte is te ver om met rollator of wandelstok te kunnen bereiken.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Het trottoir aan het begin v.d. Europastraat is slecht op en af te komen met rollator.
Het trottoir is ongelijk, omdat het vaak is losgehaald en weer opnieuw is gelegd, m.n.
in de buurt van het Hofje.

Reclameborden op trottoir, te hoge stoepranden, losse tegels,
overhangende bermbeplanting, rood/witte paaltjes op het trottoir bij kruising
Grathemerweg – Kerkstraat belemmeren de doorgang

Invalidenparkeerplaats bij school is gewenst.

Voorzieningen

Het gemeenschapshuis is goed toegankelijk.

Boodschappen doen/winkelen

Kelpen-Oler heeft geen winkels.

Diversen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Neer

Aantal respondenten      58

Vervoer

Kon graag verder met de regiotaxi dan Weert en Roermond.

Men mist busverbinding naar Heythuysen vanaf Neer. Belbus niet ad hoc te regelen.

Veiligheidsgordels in de regiotaxi werken slecht - geen hulp door chauffeur.

Men wordt niet op de afgesproken tijden opgehaald (te laat of te vroeg, vooral later
op de dag meer dan een half uur later ). (3x)

De bushalte in Neer is te ver weg, te ver lopen naar de Napoleonsweg, er zou een halte in
het dorp moeten zijn. (2x)

In en uitstappen is wel moeilijk, de opstap is best hoog. (2x)

Kan vanaf maart niet meer dagelijks naar Beek en Bos via regiotaxi.

Regiotaxi klachten ingediend naar tevredenheid opgelost.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Trottoirs, met name de oude, liggen op veel plaatsen ongelijk (10x), o.a. de Beukenlaan
(kant Visseberg) ligt ongelijk door boomwortels.

Veel geparkeerde auto's op het trottoir. (2x)

Bomen duwen de trottoirbanden omhoog van de parkeerplaatsen bij Ulensvaaren.

Straatverlichting  t.o. mierenest is onvoldoende.

In de Engelmanstraat staan de lantaarnpalen midden op het trottoir. 

Meer rustbanken plaatsen.

Er wordt niet gestrooid op voetpaden, onvoldoende gladheidbestrijding. (2x)

Meer invalidenparkeerplaatsen en controle daarop bv. Met een hek waarvan alleen invaliden
met geldige GPK een  sleutel/kaart/pas hebben. Vaak zijn deze plaatsen bezet door mensen
zonder (geldige) GPK.

O.a. op de Kwir is de stoep te hoog t.o.v. de weg, lastig voor hulpmiddelen. (2x)

Maak geen watergoten  meer in het midden van een weg (o.a. Bergerstraat, Engelmanstraat),
want die zijn slecht begaanbaar voor mensen met een  rolstoel/driewieler/scootmobiel. (2x)

Men heeft last van slechte fietspaden (o.a. tussen Neer en Haelen). (2x)

Sommige paaltjes staan te dicht  bij elkaar voor een hulpmiddel.

Voorzieningen

Voorzieningen (huisarts, apotheek, tandarts, fysio e.d.) zijn niet te bereiken met scootmobiel.

Men kan bij huisartsenpraktijk met scootmobiel niet binnen, deuren draaien verkeerd om.

Bij de huisarts is niet goed binnen te komen. (3x)

Huisarts Neer: graag handgrepen plaatsen bij de weegschalen i.v.m. duizeligheid en
evenwichtsproblemen bij het opstappen.

Peuterspeelzaal Sjanulke en basisschool moeilijk bereikbaar. Mogelijkheid speciale
parkeerplaats? (GPK?).

Boodschappen doen/winkelen

In winkels staan vaak spullen voor de kassa, geen ruime doorgang in de paden van de
winkels enz. Niet iedere winkel, maar wel bij veel winkels.

Zou prettig zijn als er in winkels zoals de Aldi, Lidl en AH toiletten zijn, zoals bij de Hema. 

Diversen

Door trappen in het zwembad kan iemand die rolstoelafhankelijk is niet meer zwemmen.

Men vindt het een goed idee dat men ook eens inspraak krijgen over de problemen in het
dorp, bedankt hiervoor.

Speravi is vanaf 1 sept niet meer in zwembad. Ze zetten de prijs veel te hoog, ze moeten
voor 1 uur zwemmen sauna en stoombad meer betalen dan regulier zwemmen
met de rest op maandag voor 1,5 uur.
Dat gaat niet met gehandicapten. (2x)

 

Neeritter

Aantal respondenten      25

Vervoer

Combinatieritten van de regiotaxi zijn vaak erg onlogisch.

De Regiotaxi rijdt vaak ver om.

Zou wel met regio taxi willen gaan als begeleiding mee mocht.

Sommige taxichauffeurs zijn niet behulpzaam.

Graag meer zones voor de regiotaxi.

Bushalte te ver.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Er staan regelmatig auto’s geparkeerd op een invalidenparkeerplaats zonder kaart.

Auto’s staan regelmatig geparkeerd op het trottoir. (2x)

Slechte trottoirs, door losse, of ongelijke tegels, of te hoge, of te steile randen (5x),
o.a. op de Maartenstraat, Vijverbroekstraat, bij de seniorenwoningen aan de Molenstraat.

Graag een overkapping is bij de bushalte richting Weert.

Voorzieningen

De pinautomaat is halfweg Ittervoort, te ver weg.

Bij veel voorzieningen zijn ruimtes te eng (krap) en balies te hoog.

Boodschappen doen/winkelen

Men mist een boodschappenbus, of -service, waardoor men zelfstandiger zou kunnen zijn
dan nu het geval is.

Diversen

Geen lift in gebouw Heemkundevereniging, Driessenstraat Neeritter, waar ook
Jong Nederland gehuisvest is.

Men moet meer naar thuissituatie kijken, maatwerk.

In de winter veegt men slecht de stoepen. Kan de dorpsraad daar aandacht aan besteden.

 

Nunhem

Aantal respondenten      7

Vervoer

Het probleem van OV zou opgelost kunnen worden door de bus van Roermond naar Venlo
door Nunhem te laten rijden met een halte bv. op het plein ipv op de Napoleonsweg
(ik kan mij wel voorstellen dat de chauffeurs niet graag over de 7-heuvelenweg rijden
(Nunhemseweg-Peterstraat)).

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte trottoirs door ongelijke tegels, brede uitsparingen (helemaal na aanleg glasvezel)
(2x), o.a. op de Mariënschoolstraat.

Trottoirs op de Kerkstraat zijn veel te smal en er zijn geen op/afritten.

Voorzieningen

Er zijn geen openbare invalidentoiletten, waardoor men niet gaat winkelen
in de (omliggende) dorpen.

Geen pinautomaat, men moet naar Haelen.

Boodschappen doen/winkelen

Diversen

Sportzaal Servaas geef geluidsoverlast.

Kan men  1x per maand gezamenlijk met busje of taxi hulp krijgen met boodschappen doen,
of kleding kopen?

 

Roggel

Aantal respondenten         69

Vervoer

Bij de regiotaxi is de wachttijd vaak langer dan 15-30 minuten, soms een uur (3x), o.a.
een groot probleem bij autisme.

Chauffeurs van de regiotaxi zijn niet behulpzaam bij het instappen.

De bushalte is te ver weg.

Regio taxi heeft 1 heel vervelende chauffeur ( klein mannetje).

Aantal reiszones vd. Regiotaxi is te beperkt. (2x)

De regiotaxi-chauffeurs van De Leeuw, of Geraeds zijn veel vriendelijker en beter op tijd dan
die van Schreurs.

Bij regiotaxi veel chauffeurs die de scootmobielen niet vastzetten en de mensen zelf laten in
en uit rijden.

Het openbaar vervoer (bus) is niet zelfstandig in te komen, dus kan men er geen gebruik
van maken. (2x)

Regiotaxi komt met personenauto, moeite met in/uitstappen.

Er gaat geen bus vanuit Roggel naar Weert. Graag een (buurt)bus Roggel–Weert, of een
goede aansluiting Heythuysen–Roggel, nog beter.

Toegankelijkheid Openbare Ruimte

Slechte trottoirs door o.a. loszittende, of ongelijke tegels (18x), o.a. op de Tramstraat,
hoek Kloosterstraat–Kruissingel, Beeklaan, zijkant van Theelen kledingzaak, Kortenhofje,
Pastoor Schippersstraat.

Veel last van schuine, hellende stoepen (7x), o.a. op de Dorpstraat, de sluizen op de
Kloosterstraat, parkeerterrein bij de supermarkt, Beeklaan.

Last van te hoge trottoirs, of te diepe goten (13x), o.a. op de Dorpstraat t.h.v. de groentenboer
en bloemist, t.h.v. de frietzaak.

Trottoirs worden geblokkeerd door lantaarnpalen, reclameborden, fietsen, winkelwagens en
overhangend groen (4x), o.a. bij de
groenteboer voorbij de hoek Molenweg en Dorpstraat, Zwartveldsingel (lantaarnpalen),
Koppelstraat (overhangend groen).

Veel geparkeerde auto’s blokkeren de looproutes o.a. op de Koppelstraat
(van cafetaria tot bushalte lijn 75) en de Neerderweg.

Last van slechte fietspaden, o.a. door boomwortels, of overhangend groen, losse tegels,
of een opstaande rand (6x), o.a. op de Koppelstraat, van Café Dennenoord tot de Molenweg,
Kloosterstraat (sluis voorbij de afslag bij het containerpark).

De bushalte op de Koppelstraat is niet aangepast.

Bij camping de Leistert staan de borden te laag.

Hoek Heldensedijk-Roggelsedijk ook niet overzichtelijk.

Bermen (te lang gras) langs smalle wegen bieden geen of moeilijke uitwijkmogelijkheden.

Oversteekplaatsen bij Jozefhuis en bij Linders op Dorpstraat maken.

In Roggel zijn (te) weinig invalidenparkeerplaatsen. (2x)

Kruispunt Molenweg-Brugstraat kan erg glad zijn.

Op het einde richting provinciale weg bij de versmalling moeten de auto’s tot aan de grote
weg achter een scootmobiel/driewieler blijven omdat de weg het niet toelaat te passeren.

Voorzieningen

Pinautomaat in Roggel staat niet veilig en is niet toegankelijk met scootmobiel. (3x)

Bij gebouwen met voorzieningen zitten overal drempels. (2x)

Huisarts en apotheek zijn niet zelfstandig  toegankelijk.

De huisarts heeft geen goede wachtruimte en de balie is daar niet voldoende laag.

De huisarts (oude kapelanie) is niet goed toegankelijk met rolstoel vanwege de steile helling.

Tandarts (Keppene) en de huisarts hebben geen lage balie. (2x)

Bij Voorzieningen is overal een toilet, of er een invalidentoilet is, is niet specifiek aangegeven.

Boodschappen doen/winkelen

Te smalle gangpaden in winkels (3x), o.a. bij de Allerhande, de bloemenwinkel, snuisterijen
winkel en kantoor PTT en boekenwinkel.

Bij Linders zijn geen automatische deuren voor toegang met scootmobiel.

Bij de drogist geen automatische deuren, of dorpel te hoog.

Bij Jan Linders is maar 1 invalidenplaats, voor de rest ook weinig plaatsen. (2x)

Met rolstoel of scootmobiel kan men vaak niet pinnen (betalen).

Als een entree trapjes heeft, dan zijn er niet altijd schuine oprijplaten. (2x)

Er zijn te weinig invalidentoiletten.

Bij de Aldi is men niet behulpzaam.

Er zit een gevaarlijk afstapje bij Levels horlogerie.

Diversen

Om bij de ingang van La Rochel te komen, moet je over de speelplaats van de school.
Kinderen lopen de bejaarden dan omver, of gooien een bal tegen je hoofd in het vuur
van hun spel. Niet handig gemaakt.

De horeca is niet toegankelijk met de rolstoel.

Voor het verzorgen van een stoma zijn vaak slechte voorzieningen.

Jammer dat de bank, bloed prikken, apotheek e.d. in Heythuysen zitten, dat maakt je toch
steeds meer afhankelijk.

Woningen op het Korstenhofje zijn soms moeilijk voor mensen met hulpmiddelen door hoge
drempels bij voor- en achterdeur.

In de winter is het spekglad in het dorp en kun je bijna niet oversteken, of bij de huisarts
of kerk komen. Met sneeuw kunnen oude mensen sowieso nergens komen, want in de
'bejaarden-buurten' wordt niet gestrooid.

Het gemeentehuis ligt niet centraal. Wat te doen met oudere mensen als alles over gaat op PC,
internet etc.?

Het is te zot voor woorden dat gehandicapte mensen zich niet zo vrij kunnen bewegen
als de gewone mensen. Een gehandicapte past zich aan door naar de winkels te gaan
die toegankelijk zijn, maar zou ook graag in andere winkels willen winkelen.

Er mag meer gedaan worden voor gehandicapten, vooral voor kinderen, bv. sporten –
spelmogelijkheden.

Het zijn fijn zijn als er een kaart of boekje bestond waar de invalidenparkeerplaatsen zich
bevinden.

8,5 Jaar gebruik invalidentoilet nodig gehad, maar destijds werd bij Bekkers Marie het
invalidentoilet gebruikt voor het opbergen van manden met vuile was, stoelen en
droogbloemboeketten enz.

Opvang van ouderen moet beter gesubsidieerd worden "Seniorenvereniging, St. Jozefhuis".