WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Prestatievelden WMO
  1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en de leefbaarheid van de dorpen, wijken en buurten.
  2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
  3. Het geven van informatie en advies en cliëntondersteuning.
  4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
  5. Het bevorderen van de deelname van het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.
  6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal  probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer.
  7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, advies en steunpunten huiselijk geweld.
  8. Het bevorderen van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
  9. Het bevorderen van het verslavingsbeleid.